Giường bọc nệm

 Giường Dak, Màu Nâu và Xám  Giường Dak, Màu Nâu và Xám
5,400,000₫
 Giường HaLi, Màu Nâu  Giường HaLi, Màu Nâu
7,900,000₫
 Giường Kon, Màu Xám  Giường Kon, Màu Xám
8,150,000₫
 Giường PaKi, Màu Xám  Giường PaKi, Màu Xám
5,100,000₫
 Giường Path, Màu Xám  Giường Path, Màu Xám
5,200,000₫