Giường bọc nệm

 Giường Dak, Màu Nâu và Xám  Giường Dak, Màu Nâu và Xám
6,500,000₫
 Giường HaLi, Màu Nâu  Giường HaLi, Màu Nâu
8,900,000₫
 Giường Kon, Màu Xám  Giường Kon, Màu Xám
9,150,000₫
 Giường PaKi, Màu Xám  Giường PaKi, Màu Xám
6,100,000₫
 Giường Path, Màu Xám  Giường Path, Màu Xám
6,200,000₫