Thiết kế độc đáo | Bảo hành 5 năm | Miễn phí giao hàng

 FINE ART - TK JACQUARD - 09231-B2

FINE ART - TK JACQUARD - 09231-B2

0₫

Mô tả

Width: 145cm

Composition: 60%Co, 10%Ac, 30%Po

 FINE ART - TK JACQUARD - 09231-B2