Văn phòng

 VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG BIÊN  VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LONG BIÊN
2,500,000,000₫
 VĂN PHÒNG EGF INTERNATIONAL  VĂN PHÒNG EGF INTERNATIONAL
850,000,000₫
 VĂN PHÒNG VVA PHARMA  VĂN PHÒNG VVA PHARMA
450,000,000₫